Konferencja

25.09–27.09.2019
Środa Czwartek Piątek
12:00 Rejestracja uczestników
Biuro Konferencji
8:00 Śniadanie
9:00 Śniadanie
13:00 Obiad
10:00 Wydłużenie łańcucha wartości i poszukiwanie synergii w branży wod-kan – przykłady z Europy
Klara Ramm ekspert EurEau i doradca IGWP
11:00 Wyjazd
14:00 Powitanie
A. Malinowski, H. Klikowicz
10:25 Przygotowanie inwestycji do realizacji - wymierne korzyści wynikające z współpracy pomiędzy Inwestorem i Dostawcą Technologii
Hufgard Polska Sp. z o.o.
14:05 Współpraca kapitałowa*
Paweł Chudziński Prezes Zarządu Aquanet Poznań
10:55 Biznes i Nauka – centrum nowych technologii
Witold Ziomek Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A we Wrocławiu
14:25 Poprawa bilansu energetycznego przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania z gwarancjami rządu Danii
AVK Armadan Sp. z o.o.
11:20 Renowacja sieci wodociągowej - Dialog techniczny jako skuteczna metoda opracowania PFU
BLEJKAN S.A.
15:10 Połączenie działalności wod-kan i ciepła w Kościerzynie – od założeń do realizacji
Robert Fenning Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o.
11:45 Łączenie doświadczeń producentów drogą do innowacyjności
Fusion Polska Sp. z.o.o
15:30 Międzynarodowa współpraca efektem wdrażania w Polsce systemu monitoringu sieci kanalizacyjnych i wód opadowych
ZŁOTE RUNO Sp. z o.o.
12:10 Przerwa kawowa
15:50 Konsolidacja zlewniowa
Tadeusz Pilarski Prezes Zarządu Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
12:40 Ekowyzwanie zaczyna się u źródeł
Agnieszka Cegielska, dziennikarka (TVN), ekolożka
16:10 Przerwa kawowa
13:25 Jak wiedza o najnowszych badaniach nad mózgiem pozwala budować motywację pracowników i inspirować ich do działania?
Anna Urbańska, neurocoach
16:40 Regionalna współpraca firm wodociągowych dla strategii zaopatrzenia w wodę
Andrzej Malinowski Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
14:10 Czy firmy wodociągowe znają i wykorzystują moc EKO trendu?
Panel Dyskusyjny
17:05 Systemy retencyjne - od planowania do eksploatacji
Amiblu Sp. z o.o.
16:00 Konsultacje tematyczne z firmami
atrakcje sportowe
18.00 Jaka jest dobra rola dla Ciebie, Joanna Brodzik znana nie tylko z ekranu.
Gość specjalny Joanna Brodzik
19:00 Kolacja koleżeńska
19:00 Zakończenie dnia
20:30 Występ kabaretowy Jerzego Kryszaka
20:00 Kolacja koleżeńska
Baciarska Chata

Środa

 • 12:00 Rejestracja uczestników
  08.00 - 09.00
 • 13:00 Obiad
  09.00 - 10.00
 • 14:00 Powitanie
  10.00 - 11.00
 • 14:05 Współpraca kapitałowa*
  11.00 - 12.00
 • 14:25 Poprawa bilansu energetycznego przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania z gwarancjami rządu Danii
  12.00 - 13.00
 • 15:10 Połączenie działalności wod-kan i ciepła w Kościerzynie – od założeń do realizacji
  13.00 - 14.00
 • 15:30 Międzynarodowa współpraca efektem wdrażania w Polsce systemu monitoringu sieci kanalizacyjnych i wód opadowych
  14.00 - 15.00
 • 15:50 Konsolidacja zlewniowa
  15.00 - 16.00
 • 16:10 Przerwa kawowa
  16.00 - 17.00
 • 16:40 Regionalna współpraca firm wodociągowych dla strategii zaopatrzenia w wodę
  17.00 - 18.00
 • 17:05 Systemy retencyjne - od planowania do eksploatacji
  18.00 - 19.00
 • 18.00 Jaka jest dobra rola dla Ciebie, Joanna Brodzik znana nie tylko z ekranu.
  19.00 - 20.00
 • 19:00 Zakończenie dnia
  20.00 - 21.00
 • 20:00 Kolacja koleżeńska
  21.00 - 22.00

Czwartek

 • 8:00 Śniadanie
  08.00 - 09.00
 • 10:00 Wydłużenie łańcucha wartości i poszukiwanie synergii w branży wod-kan – przykłady z Europy
  09.00 - 10.00
 • 10:25 Przygotowanie inwestycji do realizacji - wymierne korzyści wynikające z współpracy pomiędzy Inwestorem i Dostawcą Technologii
  10.00 - 11.00
 • 10:55 Biznes i Nauka – centrum nowych technologii
  11.00 - 12.00
 • 11:20 Renowacja sieci wodociągowej - Dialog techniczny jako skuteczna metoda opracowania PFU
  12.00 - 13.00
 • 11:45 Łączenie doświadczeń producentów drogą do innowacyjności
  13.00 - 14.00
 • 12:10 Przerwa kawowa
  14.00 - 15.00
 • 12:40 Ekowyzwanie zaczyna się u źródeł
  15.00 - 16.00
 • 13:25 Jak wiedza o najnowszych badaniach nad mózgiem pozwala budować motywację pracowników i inspirować ich do działania?
  16.00 - 17.00
 • 14:10 Czy firmy wodociągowe znają i wykorzystują moc EKO trendu?
  17.00 - 18.00
 • 16:00 Konsultacje tematyczne z firmami
  18.00 - 19.00
 • 19:00 Kolacja koleżeńska
  19.00 - 20.00
 • 20:30 Występ kabaretowy Jerzego Kryszaka
  20.00 - 21.00

Piątek

 • 9:00 Śniadanie
  08.00 - 09.00
 • 11:00 Wyjazd
  09.00 - 10.00
Środa Czwartek Piątek
12:40 Ekowyzwanie zaczyna się u źródeł
Agnieszka Cegielska, dziennikarka (TVN), ekolożka
13:25 Jak wiedza o najnowszych badaniach nad mózgiem pozwala budować motywację pracowników i inspirować ich do działania?
Anna Urbańska, neurocoach
18.00 Jaka jest dobra rola dla Ciebie, Joanna Brodzik znana nie tylko z ekranu.
Gość specjalny Joanna Brodzik
20:30 Występ kabaretowy Jerzego Kryszaka

Środa

 • 18.00 Jaka jest dobra rola dla Ciebie, Joanna Brodzik znana nie tylko z ekranu.
  19.00 - 20.00

Czwartek

 • 12:40 Ekowyzwanie zaczyna się u źródeł
  15.00 - 16.00
 • 13:25 Jak wiedza o najnowszych badaniach nad mózgiem pozwala budować motywację pracowników i inspirować ich do działania?
  16.00 - 17.00
 • 20:30 Występ kabaretowy Jerzego Kryszaka
  20.00 - 21.00
Środa Czwartek Piątek
12:00 Rejestracja uczestników
Biuro Konferencji
10:00 Wydłużenie łańcucha wartości i poszukiwanie synergii w branży wod-kan – przykłady z Europy
Klara Ramm ekspert EurEau i doradca IGWP
14:00 Powitanie
A. Malinowski, H. Klikowicz
10:25 Przygotowanie inwestycji do realizacji - wymierne korzyści wynikające z współpracy pomiędzy Inwestorem i Dostawcą Technologii
Hufgard Polska Sp. z o.o.
14:05 Współpraca kapitałowa*
Paweł Chudziński Prezes Zarządu Aquanet Poznań
10:55 Biznes i Nauka – centrum nowych technologii
Witold Ziomek Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A we Wrocławiu
14:25 Poprawa bilansu energetycznego przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania z gwarancjami rządu Danii
AVK Armadan Sp. z o.o.
11:20 Renowacja sieci wodociągowej - Dialog techniczny jako skuteczna metoda opracowania PFU
BLEJKAN S.A.
15:10 Połączenie działalności wod-kan i ciepła w Kościerzynie – od założeń do realizacji
Robert Fenning Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o.
11:45 Łączenie doświadczeń producentów drogą do innowacyjności
Fusion Polska Sp. z.o.o
15:30 Międzynarodowa współpraca efektem wdrażania w Polsce systemu monitoringu sieci kanalizacyjnych i wód opadowych
ZŁOTE RUNO Sp. z o.o.
15:50 Konsolidacja zlewniowa
Tadeusz Pilarski Prezes Zarządu Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
16:40 Regionalna współpraca firm wodociągowych dla strategii zaopatrzenia w wodę
Andrzej Malinowski Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
14:10 Czy firmy wodociągowe znają i wykorzystują moc EKO trendu?
Panel Dyskusyjny
17:05 Systemy retencyjne - od planowania do eksploatacji
Amiblu Sp. z o.o.
16:00 Konsultacje tematyczne z firmami
atrakcje sportowe

Środa

 • 12:00 Rejestracja uczestników
  08.00 - 09.00
 • 14:00 Powitanie
  10.00 - 11.00
 • 14:05 Współpraca kapitałowa*
  11.00 - 12.00
 • 14:25 Poprawa bilansu energetycznego przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania z gwarancjami rządu Danii
  12.00 - 13.00
 • 15:10 Połączenie działalności wod-kan i ciepła w Kościerzynie – od założeń do realizacji
  13.00 - 14.00
 • 15:30 Międzynarodowa współpraca efektem wdrażania w Polsce systemu monitoringu sieci kanalizacyjnych i wód opadowych
  14.00 - 15.00
 • 15:50 Konsolidacja zlewniowa
  15.00 - 16.00
 • 16:40 Regionalna współpraca firm wodociągowych dla strategii zaopatrzenia w wodę
  17.00 - 18.00
 • 17:05 Systemy retencyjne - od planowania do eksploatacji
  18.00 - 19.00

Czwartek

 • 10:00 Wydłużenie łańcucha wartości i poszukiwanie synergii w branży wod-kan – przykłady z Europy
  09.00 - 10.00
 • 10:25 Przygotowanie inwestycji do realizacji - wymierne korzyści wynikające z współpracy pomiędzy Inwestorem i Dostawcą Technologii
  10.00 - 11.00
 • 10:55 Biznes i Nauka – centrum nowych technologii
  11.00 - 12.00
 • 11:20 Renowacja sieci wodociągowej - Dialog techniczny jako skuteczna metoda opracowania PFU
  12.00 - 13.00
 • 11:45 Łączenie doświadczeń producentów drogą do innowacyjności
  13.00 - 14.00
 • 14:10 Czy firmy wodociągowe znają i wykorzystują moc EKO trendu?
  17.00 - 18.00
 • 16:00 Konsultacje tematyczne z firmami
  18.00 - 19.00
Środa Czwartek Piątek
8:00 Śniadanie
9:00 Śniadanie
13:00 Obiad
11:00 Wyjazd
12:10 Przerwa kawowa
16:10 Przerwa kawowa
19:00 Kolacja koleżeńska
19:00 Zakończenie dnia
20:00 Kolacja koleżeńska
Baciarska Chata

Środa

 • 13:00 Obiad
  09.00 - 10.00
 • 16:10 Przerwa kawowa
  16.00 - 17.00
 • 19:00 Zakończenie dnia
  20.00 - 21.00
 • 20:00 Kolacja koleżeńska
  21.00 - 22.00

Czwartek

 • 8:00 Śniadanie
  08.00 - 09.00
 • 12:10 Przerwa kawowa
  14.00 - 15.00
 • 19:00 Kolacja koleżeńska
  19.00 - 20.00

Piątek

 • 9:00 Śniadanie
  08.00 - 09.00
 • 11:00 Wyjazd
  09.00 - 10.00
No events available!

* tytuł prezentacji może ulec zmianie

Partnerzy

25.09–27.09.2019

Galeria

15 edycji za nami!

Skontaktuj się z nami

Udział w konferencji jest wyłącznie dla osób, które otrzymały zaproszenie

Formularz kontaktowy


  Biuro konferencji
  Koncept SD

  Dorota Sarlej
  515 072 534
  e-mail: biuro@konceptsd.pl

  Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu:

  Hubert Klikowicz
  AVK Armadan – 607 350 340

  Norbert Kopydłowski
  Amiblu – 691 380 693

  Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie zaproszenia oraz wypełnienie formularza  zgłoszeniowego i wysłanie go na adres biuro@konceptsd.pl